۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی چری آریزو۵

گزارش کارشناسی چری آریزو۵

گزارش کارشناسی چری آریزو۵

گزارش کارشناسی چری آریزو۵

 

گزارش کارشناسی چری آریزو۵مدل ۱۳۹۵رنگ سفید شاسی ۲۵۷۷ کد رهگیری۳۰۱۱۸۹

تاریخ بازدید ۹۸/۱۱/۰۳و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

سپرجلورنگ شده میباشد .

درب موتور رنگ شدگی دارد .

گزارش کارشناسی چری آریزو۵

گزارش کارشناسی چری آریزو۵

دیاق سرشاسی جلو راست ضربه دارد.

کارشناسی چری آریزو۵

کارشناسی چری آریزو۵

گلگیرجلو راست رنگ شدگی دارد.

درب جلوراست رنگ شدگی دارد.

کارشناسی چری آریزو۵

کارشناسی چری آریزو۵

گلگیرعقب راست رنگ شدگی دارد .

درب عقب راست رنگ شدگی دارد

کارشناسی چری آریزو۵

کارشناسی چری آریزو۵

ستونهاAراست و ستونCراست و کلاف بالا سمت راست کامل رنگ شده میباشد.

لای درب عقب راست رنگ شده میباشد.

لای درب صندوق گوشه بالا راست رنگ شده میباشد و از داخل آثار جوشکاری دارد.

کارشناسی چری آریزو۵

کارشناسی چری آریزو۵

 
نتیجه تست دیاگ :

 سالم و بدون خطا

فاقد خطای سیستم

سرویسهای مورد نیاز:

سرویس دوره ای طبق دفترچه گارانتی

نتیجه تست آپشن:

تمامی آپشنال خودرو سالم

نتیجه تست رانندگی:

انجام نشد

 گزارش کارشناسی چری آریزو۵