۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی اسپورتیج

گزارش کارشناسی کیااسپورتیج

گزارش کارشناسی کیااسپورتیج

مدل ۲۰۱۵رنگ سفیدشاسی کد پیگیری۸۰۵۰۹۹

تشخیص رنگ کیااسپورتیج

تشخیص رنگ کیااسپورتیج

تاریخ بازدید ۹۹/۵/۸و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

 خودروفاقدرنگ شدگی میباشد‌

شاسی ها سالمنتیجه تست دیاگ :
فاقدخطای سیستمی و خطا

گزارش کارشناسی کیااسپورتیج

گزارش کارشناسی کیااسپورتیج


Screenshot_20200729-165717_Gallery

دیاگ اسپورتیج

دیاگ اسپورتیج

Screenshot_20200729-165609_Galleryسرویسهای مورد نیاز : 

سرویس دوره ای طبق دفترچه