۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی اپتیما

گزارش کارشناسی کیااپتیما۲۰۱۷

گزارش کارشناسی کیااپتیما۲۰۱۷

گزارش کارشناسی کیااپتیما۲۰۱۷

گزارش کارشناسی کیااپتیما۲۰۱۷

گزارش کارشناسی کیااپتیما۲۰۱۷

مدل ۲۰۱۷رنگ مشکی شاسی کد پیگیری۲۲۵۰۹۱

تاریخ بازدید ۹۹/۵/۲۲و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

 خودروفاقدرنگ شدگی میباشد‌.

شاسی ها عقب و جلوسالم.

سپرجلورنگ شدگی دارد.

اپتیماکارشناسی شده

اپتیماکارشناسی شده

نتیجه تست دیاگ :
رادار نقطه کور معیوب

اتوپارک سالم

ایربگها سالم

ایرکاندیشن سالم

 

دیاگ اسپورتیج

دیاگ اسپورتیج

Screenshot_20200729-165609_Galleryسرویسهای مورد نیاز : 

سرویس دوره ای طبق دفترچه

سرویس شمع ها ، سرویس روغن موتور ، فیلتر هوا ، فیلتر بنزین ،فیلتر کابین ، فیلترروغن