کارشناسی اپتیما

گزارش کارشناسی کیااپتیما۲۰۱۷

گزارش کارشناسی کیااپتیما۲۰۱۷

گزارش کارشناسی کیااپتیما۲۰۱۷

گزارش کارشناسی کیااپتیما۲۰۱۷

گزارش کارشناسی کیااپتیما۲۰۱۷

مدل ۲۰۱۷رنگ مشکی شاسی کد پیگیری۲۲۵۰۹۱

تاریخ بازدید ۹۹/۵/۲۲و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

 خودروفاقدرنگ شدگی میباشد‌.

شاسی ها عقب و جلوسالم.

سپرجلورنگ شدگی دارد.

اپتیماکارشناسی شده

اپتیماکارشناسی شده

نتیجه تست دیاگ :
رادار نقطه کور معیوب

اتوپارک سالم

ایربگها سالم

ایرکاندیشن سالم

 

دیاگ اسپورتیج

دیاگ اسپورتیج

Screenshot_20200729-165609_Galleryسرویسهای مورد نیاز : 

سرویس دوره ای طبق دفترچه

سرویس شمع ها ، سرویس روغن موتور ، فیلتر هوا ، فیلتر بنزین ،فیلتر کابین ، فیلترروغن