۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی پیکانتو

گزارش کارشناسی کیاپیکانتو

گزارش کارشناسی کیاپیکانتومدل ۲۰۱۳رنگسفید شاسی کد پیگیری۲۳۰۹۹

گزارش کارشناسی پیکانتو

گزارش کارشناسی پیکانتو

تاریخ بازدید ۹۹/۳/۲۰و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

خودروفاقدرنگ شدگی میباشد.

ستونها و شاسی ها و سقف خودرو سالم.

درب جلو چپ صافکاری دارد

 

 

کارشناس پیکانتو

کارشناس پیکانتو

نتیجه تست دیاگ :کارشناسی فنی کیاپیکانتو

دیاگ تخصصی کیاپیکانتو

دیاگ تخصصی کیاپیکانتو

inbound8116490778483043314

سرویسهای مورد نیاز:

تعویض تایرها

میزان فرمان و بازدیدجلوبندی

سرویس روغن گیربکس

سرویس روغن موتور،فیلترهوا،فیلترروغن و جرمگیری موتور

تعویض فیلترکابین

سرویس شمع ،انژکتور،فیلتربنزین

بازدید وسرویس جلوبندی وسیستم تعلیق