۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی ب ام و

گزارش کارشناسی ‌ب ام و۵۲۵

 ‌گزارش کارشناسی ‌ب ام و۵۲۵

 

گزارش کارشناسی ب ام و۵۲۵مدل ۲۰۰۵کد پیگیری۳۱۹۰۸۹

کارشناسی ‌ب ام و۵۲۵

گزارش کارشناسی ‌ب ام و۵۲۵

تاریخ بازدید ۹۸/۰۹/۱۳و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:
خودرفاقد رنگ شدگی میباشد .

سپرجلو رنگ شده میباشد.

سپر رنگ شده میباشد.

ستونها و شاسی ها سالم.

خودرو در قسمت جلو راست  دارای ضربه بوده ، درب موتور باز وبست وترمیم شده

گزارش کارشناسی ‌ب ام و۵۲۵

گزارش کارشناسی ‌ب ام و۵۲۵

نتیجه تست دیاگ :

 دارای خطای  موقت

کارکرد کیلومتر در زمان بازدید  ۶۹هزار کیلومتر میباشد.

خطای یونیت ECM

 

سرویسهای مورد نیاز:

بازدید و تعویض دیسکهای ترمز چرخ های جلو

کمک‌فنر جلو

بازدید و سرویس جلوبندی وسیستم تعلیق*

سرویس وبازدید سیستم ایرکاندیشن و سنسور AUC

تون آپ و تعویض کلیه سیالات

بازدید جلوبندی و سیستم تعلیق*

سرویس گیربکس ( روغن ، فیلتر ، ساعت)

رفع عیب خطای موتور

رفع نشتی روغن ، اتصالات هیدرولیک و کارتل

گزارش کارشناسی ‌ب ام و۵۲۵

ماتریس خودرو

ماتریس خودرو