کارشناسی پورشه

گزارش کارشناسی پورشه ماکان

گزارش کارشناسی پورشه ماکان

تست کارشناسی خودروپورشه ماکان مدل سال۲۰۱۷رنگ مشکی تاریخ بازدید۹۶/۱۲/۱۳۲۰۱۸۰۳۰۴_۱۰۱۱۴۹

اعتباربازدید کارشناسی فقط ۷۲ ساعت پس ازبازدید میباشد.

تست بدنه خودروبا استفاده ازدستگاه رنگ دیجیتال انجام وخودرو فاقد رنگ شدگی میباشد.

گلگیر جلو راست درقسمت زیر درب موتور دارای مغایرت رنگ و نیز دارای بتونه میباشد .

۲۰۱۸۰۳۰۴_۱۰۱۱۴۰
۲۰۱۷۱۲۲۸_۱۳۰۳۲۳تست دیاگ انجام و۱۰ مورد خطای میباشد.

تست درایو انجام نشد .۲۰۱۸۰۳۰۴_۱۰۰۶۳۳۲۰۱۸۰۳۰۴_۱۰۰۶۲۳۲۰۱۸۰۳۰۴_۱۰۰۶۰۴۲۰۱۷۱۲۲۸_۱۳۱۲۲۶

تست سیستم سقف پاناروما نرمال .آینه دارای خطا بوده ولی عملکرد نرمال است .سیستم اسپورت و اسپورت پلاس و آفرود تست و فاقد خطا میباشد.سیستم نمایش باد تایرها دارای خطا میباشد.خطای پمپ سوخت در اثر کم بودن بنزین مشهود بوده و خطای باز شدن درب درحین رانندگی بالای سرعت ۸ کیلومتر در ساعت در سابقه خودرو نیز موجود میباشد.

۲۰۱۸۰۳۰۴_۱۰۰۶۱۰

 

خودرو  فاقد سیستم رادار اکتیو و رادار عابرپیاده ورادار تابلوخوان و +dst میباشد.