۰۲۱-۶۶۳۸۹۴۵6(10خط ویژه)

کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱-۶۶۳۸۹۴۵۶تماس باما

کارشناسی پرادو

گزارش کارشناسی پرادو

گزارش کارشناسی تویوتاپرادو

گزارش کارشناسی تویوتاپرادو مدل ۲۰۰۷رنگ بژ کد رهگیری ۳۰۲۰۸۹شاسی۰۹۸۴

گزارش کارشناسی پرادو

گزارش کارشناسی پرادو

 

تاریخ بازدید ۹۸/۱۲/۱۱و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

خودرو فاقدرنگ شدگی وتصادف میباشد.

ستونها و شاسی ها سالم.

گزارش کارشناسی پرادو

گزارش کارشناسی پرادو

 

 نتیجه تست دیاگ :

 کلیه یونیتهافاقدخطا میباشد.

یونیت برق و ترمز دارای خطا میباشد

گزارش کارشناسی پرادو

گزارش کارشناسی پرادو

 سرویسهای مورد نیاز:

سرویس فیلتر بنزین و ریل سوخت

سرویس و شستشوی دریچه گاز

سرویس شمع

میزان فرمان و بازدیدجلوبندی

سرویس روغن گیربکس

بازدید دینام وباتری

 

نتیجه تست رانندگی:

نرمال

 #کارشناسی_پرادو#کارشناسی_رنگ#کارشناسی تویوتا#کارشناسی_فنی#پرادو