۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی پرادو

گزارش کارشناسی پرادو

گزارش کارشناسی تویوتاپرادو

گزارش کارشناسی تویوتاپرادو مدل ۲۰۰۷رنگ بژ کد رهگیری ۳۰۲۰۸۹شاسی۰۹۸۴

گزارش کارشناسی پرادو

گزارش کارشناسی پرادو

 

تاریخ بازدید ۹۸/۱۲/۱۱و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

خودرو فاقدرنگ شدگی وتصادف میباشد.

ستونها و شاسی ها سالم.

گزارش کارشناسی پرادو

گزارش کارشناسی پرادو

 

 نتیجه تست دیاگ :

 کلیه یونیتهافاقدخطا میباشد.

یونیت برق و ترمز دارای خطا میباشد

گزارش کارشناسی پرادو

گزارش کارشناسی پرادو

 سرویسهای مورد نیاز:

سرویس فیلتر بنزین و ریل سوخت

سرویس و شستشوی دریچه گاز

سرویس شمع

میزان فرمان و بازدیدجلوبندی

سرویس روغن گیربکس

بازدید دینام وباتری

 

نتیجه تست رانندگی:

نرمال

 #کارشناسی_پرادو#کارشناسی_رنگ#کارشناسی تویوتا#کارشناسی_فنی#پرادو