۰۲۱-۶۶۳۸۹۴۵6(10خط ویژه)

کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱-۶۶۳۸۹۴۵۶تماس باما

کارشناسی سراتو

گزارش کارشناسی سراتوسایپایی مونتاژ

گزارش کارشناسی سراتوسایپایی مونتاژ

مدل ۱۳۹۴رنگ سفیدکد پیگیری۴۱۲۰۹۹

گزارش کارشناسی سراتوسایپایی مونتاژ

گزارش کارشناسی سراتوسایپایی مونتاژ

تاریخ بازدید ۹۹/۲/۱۴و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

Screenshot_20200505-071612_Video Playerخودرودرقسمت گوشه گلگیر عقب چپ رنگ شدگی  دارد.

سپرهای خودرو رنگ شده میباشد

دربجلو چپ و گلگیر جلوچپ صافکاری و لیسه گیری دارد

درب عقب راست وگلگیر عقب راست صافکاری و لیسه گیری دارد( نیاز به رنگ‌شدگی کامل درب دارد)

سقف قری دارد

ستونها و شاسی ها و سقف خودرو سالم.

 

نتیجه تست دیاگ :
تست دیاگ نرمال

خطای سیستم برق دارد

سرویسهای مورد نیاز:

سرویس روغن گیربکس

تعویض لاستیکها

فیلتر کابین ،

فیلتر بنزین

میزان فرمان

 

 نتیجه تست رانندگی:

نرمال

گزارش کارشناسی سراتوسایپایی مونتاژ