۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی سراتو

گزارش کارشناسی سراتوسایپایی مونتاژ

گزارش کارشناسی سراتوسایپایی مونتاژ

مدل ۱۳۹۴رنگ سفیدکد پیگیری۴۱۲۰۹۹

گزارش کارشناسی سراتوسایپایی مونتاژ

گزارش کارشناسی سراتوسایپایی مونتاژ

تاریخ بازدید ۹۹/۲/۱۴و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

Screenshot_20200505-071612_Video Playerخودرودرقسمت گوشه گلگیر عقب چپ رنگ شدگی  دارد.

سپرهای خودرو رنگ شده میباشد

دربجلو چپ و گلگیر جلوچپ صافکاری و لیسه گیری دارد

درب عقب راست وگلگیر عقب راست صافکاری و لیسه گیری دارد( نیاز به رنگ‌شدگی کامل درب دارد)

سقف قری دارد

ستونها و شاسی ها و سقف خودرو سالم.

 

نتیجه تست دیاگ :
تست دیاگ نرمال

خطای سیستم برق دارد

سرویسهای مورد نیاز:

سرویس روغن گیربکس

تعویض لاستیکها

فیلتر کابین ،

فیلتر بنزین

میزان فرمان

 

 نتیجه تست رانندگی:

نرمال

گزارش کارشناسی سراتوسایپایی مونتاژ