۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

واردات خودروباکدملی

واردات خودروماتریس خودرو

واردات خودروماتریس خودرو

باتوجه به اخبار مندرج در سایتها و جراید و نیز جزییاتی که از آیین نامه خودرو منتشر شده ، شرکتهای تولید، مونتاژکننده و وارد کننده هر کدام به سهم خود محصولاتی را برای ارائه به بازار مشخص کرده اند که تعدادی از این خودروها به شرح زیر میباشد

 

وارادات خودرو ماتریس خودرو

وارادات خودرو ماتریس خودرو

  1. وارادات خودرو ماتریس خودرووارادات خودرو ماتریس خودروIMG 3776 « کارشناسی خودرو « واردات خودروماتریس خودرووارادات خودرو ماتریس خودرووارادات خودرو ماتریس خودرووارادات خودرو ماتریس خودروIMG 3771 « کارشناسی خودرو « واردات خودروماتریس خودرو
  2. وارادات خودرو ماتریس خودرو

 

 

 

 

واردات خودروماتریس خودرو واردات خودروماتریس